Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Geboren om 21.00 uur 1 0 0 0 Never
Was dienstbode te Langweer tot 1893. 1 0 0 0 Never
van boerenbedrijf te Echten (1865) 1 0 0 0 Never
Vee-verloskundige 1 0 0 0 Never
Zuivelfabrikant 1 0 0 0 Never
Gedoopt 15-1-1804 1 0 0 0 Never
Veehouder 1 0 0 0 Never
Boer te Tjerkwerd, veehouder te Oldeboorn 1 0 0 0 Never
Veehouder te Boornzwaag (met zijn broer) 1 0 0 0 Never
Boer te Boornzwaag, werkzaam op het boerenbedrijf van zijn oom Jeep Heid 1 0 0 0 Never
Gedoopt 16 maart 1806 te Langweer 1 0 0 0 Never
Veehouder van beroep 1 0 0 0 Never
Timmermansknecht te Langweer (1848) 1 0 0 0 Never
Gedoopt 20 januari 1765 te Langweer 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Dijken (1837) 1 0 0 0 Never
Boer te Dijken 1 0 0 0 Never
Boer te Langelille (1815, 1821), Eesterga en Lemmer, huisman te Eesterg 1 0 0 0 Never
Zonder bedrijf te Lemmer (1815), huisvrouw te Eesterga (1826) 1 0 0 0 Never
Boer te Spangen (1842) 1 0 0 0 Never
Boer te Munnikeburen (1885) 1 0 0 0 Never
Schilder (1904) 1 0 0 0 Never
Los arbeider, veehouder, zonder beroep 1 0 0 0 Never
Boer te Oosterzee (1884) 1 0 0 0 Never
Boer te Oosterzee (1887) 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Oosterzee (1849) 1 0 0 0 Never
Rentenier te Sloten (1866) 1 0 0 0 Never
Monteur te Nijehaske (1906) 1 0 0 0 Never
Veehouder te Langweer (1910) 1 0 0 0 Never
Boer (1913) 1 0 0 0 Never
Timmerman te Lemmer (1879) 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Eesterga (1879) 1 0 0 0 Never
Overleden om 13.00 uur, ter haren huizen te IJlst No. 6 1 0 0 0 Never
Begraven op 23 juli 1988 - Beetsterzwaag 1 0 0 0 Never
Boer te Tjerkgaast 1 0 0 0 Never
Knecht en boer te Indyk, later boer te Follega en Langweer, huisman onder Langweer 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Hervormd 1 0 0 0 Never
Boer 1 0 0 0 Never
Arbeider (1816), werkman te Sondel (1829) 1 0 0 0 Never
Boerenmeid te Langweer (1816) 1 0 0 0 Never
Schipper (1816) 1 0 0 0 Never
Werkman te Sondel (1834), wagenaar te Sondel (1848) 1 0 0 0 Never
Begraven 16 juni 2001 in Echten 1 0 0 0 Never
Dienstmaagd te Lemmer (1811), boerin te Oosterzee (1828) 1 0 0 0 Never
Boerenknecht te Oosterzee (1811), boer te Oosterzee (1827) 1 0 0 0 Never
Boerenknecht, koopman, slager, aalakervisser op de 'beroemde'palingake 1 0 0 0 Never
Geboren om 20.00 uur 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Delfstrahuizen (1837), zonder beroep te Sloten (1838, 1839 1 0 0 0 Never
Boerenknecht te Nijega (1828) 1 0 0 0 Never
Landbouwer te Nijega (1848) 1 0 0 0 Never
•Boerenknecht te Tjerkgaast (1848), dienstknecht (1865) 1 0 0 0 Never
Huishoudster te Sonder (1832) 1 0 0 0 Never
Begraven op 06-09-2000 in Katlijk 1 0 0 0 Never
Scheepstimmerknegt te Sloten (1812), scheepstimmerman (1819) 1 0 0 0 Never
Arbeider te Stavoren (1812-1824,1831), zonder beroep te Stavoren (1860) 1 0 0 0 Never
Boerenknecht (1863), schipper te Langweer (1891, 1902) 1 0 0 0 Never
Dienstmeid (1863), zonder beroep te Langweer (1891, 1902) 1 0 0 0 Never
Schippersknecht te Langweer (1891), pakhuisknecht te Sloten (1892), agen 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Langweer (1891), zonder beroep te Sloten (1892) 1 0 0 0 Never
Gemeente ambtenaar te Leeuwarden 1 0 0 0 Never
Dir. bureau R.v.d.A. te Bergum 1 0 0 0 Never
Schippersknecht te Langweer (1902) 1 0 0 0 Never
Veekoopman te Oudehaske 1 0 0 0 Never
Veehouder 1 0 0 0 Never
Veehouder te Oudehaske 1 0 0 0 Never
Agrarisch medewerker te St. Johannesga 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Uitwellingerga (1858), zonder beroep te Uitwellingerga (18 1 0 0 0 Never
Schipper 1 0 0 0 Never
Werkzaam in boerenbedrijf 1 0 0 0 Never
Zonder beroep Oudehaske 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Dijken (1866), zonder beroep te Ouwsterhaule (1871) 1 0 0 0 Never
Schilder te Idskenhuizen 1 0 0 0 Never
Kraamverzorgster te Idskenhuizen 1 0 0 0 Never
Bedrijfsschilder NOF en LABO te Leeuwarden 1 0 0 0 Never
Veehouder 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Boornzwaag (1864), zonder beroep te Sint Nicolaasga (1865) 1 0 0 0 Never
Veehouder te Wijckel 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Dijken (1863), kuiper te Langweer (1867) 1 0 0 0 Never
Veehouder te Langweer 1 0 0 0 Never
Beroep: Chirurgijn, geneesheer, vroedmeester 1 0 0 0 Never
Begraven: Teroele 1 0 0 0 Never
Boer te Doniaga, slachter te Joure, boer te Tjerkgaast en St Nicolaasga 1 0 0 0 Never
Boer te Bantegea 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Ned. Herv. 1 0 0 0 Never
Dienstbode van beroep 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Ned. Herv. 1 0 0 0 Never
Grossier in slachtvee te Rijswijk 1 0 0 0 Never
Koopman te Huisterheide bij St. Nicolaasga 1 0 0 0 Never
Boer te Vollenhove en Teroele 1 0 0 0 Never
Gedoopt 9-10-1008 te Langweer 1 0 0 0 Never
Veehouder 1 0 0 0 Never
Buurtschipper te Sloten (1841), koopman en schipper te Sloten (1846), sc 1 0 0 0 Never
Schipper (1861) te Nijega 1 0 0 0 Never
Beroep: Timmerman (1905), Hellingbaas 1 0 0 0 Never
Accountant 1 0 0 0 Never
Zenuwarts te Alkmaar 1 0 0 0 Never
Hoofd christelijke school te Leeuwarden 1 0 0 0 Never
Directeur zuivel fabriek te Bodegraven 1 0 0 0 Never
Leraar te Delft 1 0 0 0 Never
Graanhandelaar te Woerden, melkinkoper 1 0 0 0 Never
Schipper te Sloten (1893, 1894), stoombootkapitein op de dienst Sloten S 1 0 0 0 Never
Onderwijzeres te Sloten (1893), zonder beroep te Sloten (1893) 1 0 0 0 Never
Geboren om 13.30 uur 1 0 0 0 Never
van boerenbedrijf te Langweer (1893) 1 0 0 0 Never
Luitzen Dijkstra was kapper van beroep 1 0 0 0 Never
Beroep: Timmerman, Aannemer 1 0 0 0 Never
Tandarts 1 0 0 0 Never
Kassier Boerenleenbank te Oldeboorn, zonder beroep, kantoor bediende 1 0 0 0 Never
Veehouder te IJsbrechtum 1 0 0 0 Never
Koopman 1 0 0 0 Never
Dierenarts te Heerenveen en Fries schrijver 1 0 0 0 Never
Bakker te Langweer, boer te Wijckel (1896), veehouder te Wijckel (1898) 1 0 0 0 Never
Gecremeerd op 25 september 2003 - Goutum 1 0 0 0 Never
Veehouder op Zathe ‘t Zandt 1 0 0 0 Never
Gemeente-ontvanger van Baarderadeel (1880-1916) 1 0 0 0 Never
Veearts, inspecteur van volksgezonheid en veeartsenijkunde in Overijssel 1 0 0 0 Never
Beroep: Dienstbode 1 0 0 0 Never
Leraar gemeente H.B.S. te Zutphen 1 0 0 0 Never
Landbouwer te Sloten (1850), lid van de gemeenteraad te Sloten (1895) 1 0 0 0 Never
Boerendienstmeid te Sloten (1850), zonder beroep te Sloten (1900) 1 0 0 0 Never
Zonder beroep te Sint Johannesga (1849), boerin te Sloten (1851) 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Sloten (1874), landbouwer te Hommerts (1896) 1 0 0 0 Never
Boerenberoep te Hommerts (1896) 1 0 0 0 Never
Veehouder te Tjerkgaast 1 0 0 0 Never
Veehouder te St. Nicolaasga 1 0 0 0 Never
Veehouder te Noordbergum 1 0 0 0 Never
Timmerman te Midlum 1 0 0 0 Never
Beroep: Veehouder 1 0 0 0 Never
Gedoopt op 15 december 1811 - Langweer 1 0 0 0 Never
geboorte: 10.00 uur 1 0 0 0 Never
Geboren om 12.00 uur 1 0 0 0 Never
Dienstmeid (1869) 1 0 0 0 Never
Timmerman, stucadoor 1 0 0 0 Never
30-01-1915 Gescheiden 1 0 0 0 Never
30-01-1915 Gescheiden 1 0 0 0 Never
Stucadoor te Enschede 1 0 0 0 Never
Geboren om 01,00 uur 1 0 0 0 Never
Veehandelaar te Hilversum 1 0 0 0 Never
Veehouder te Trophorne (onder Elahuizen) 1 0 0 0 Never
Bedrijfsleider te Huizen 1 0 0 0 Never
Schipper 1 0 0 0 Never
Scheepstimmerman te Langweer 1 0 0 0 Never
Landbouwer te Moe (Australië) 1 0 0 0 Never
Binnenschipper, pontwachter te Langweer 1 0 0 0 Never
Veehouder te Langweer 1 0 0 0 Never
Schoenwinkelier te Zutphen 1 0 0 0 Never
geboorte: 13.00 uur 1 0 0 0 Never
Gecremeerd op 7 april 2006 te Goutum 1 0 0 0 Never
geboorte: Wonende te Nijehaske 1 0 0 0 Never
Ambtenaar te Voorburg 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Gereformeerd 1 0 0 0 Never
Gedoopt 12-7-1795 te Lemmer 1 0 0 0 Never
Schoolonderwijzer (1811, 1815), huisman (1820), boer en onderwijzer 1 0 0 0 Never
Boerenknecht te Nieuweschoot (1834), van boerenbedrijf te Indijk (1850) 1 0 0 0 Never
•Schippersknecht (1831), schipper te Idskenhuizen (1843), schipper te Langweer (1846), schipper te F… 1 0 0 0 Never
Boerenknecht te Oosterzee (1888), boerenknecht te Hommerts (1896), landarbeider (1941) 1 0 0 0 Never
Begraven - Follega 1 0 0 0 Never
Gescheiden van Liekeltje Dijkstra 1 0 0 0 Never
Visser 1 0 0 0 Never
Scheepstimmermansknecht, scheepstimmerman, scheepsbouwer 1 0 0 0 Never
Melkrijder, boer, arbeider 1 0 0 0 Never
Boerenmeid te Doniaga (1814), boer te Teroele (1835) 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Teroele (1837) 1 0 0 0 Never
Boerenknecht te Ousterhaule (1837), winkelier/koemelker, koemelker te Oudehaske (1841, 1842), koemel… 1 0 0 0 Never
Arbeider te Idskenhuizen (1911), groentehandelaar 1 0 0 0 Never
Landarbeider, stuurman op de stoomboot te Idskenhuizen (1898), stoomboot kapitein 1 0 0 0 Never
Dienstmeid te Dijken (1898) 1 0 0 0 Never
Arbeider te Harich (1855) 1 0 0 0 Never
Beroep: Huishoudster 1 0 0 0 Never
•Landarbeider (1911) 1 0 0 0 Never
Boer te Sondel 1 0 0 0 Never
Boerin te Wijckel (1890) 1 0 0 0 Never
Boereknegt te Follega (1811), boer (1814, 1815), bouwman te Delfstrahuizen (1829), huisman te Delfst… 1 0 0 0 Never
•Brugwachter, pachter van tollen te Sloten (1877), landbouwer (1891) 1 0 0 0 Never
Veehouder, gemeenteraadslid 1 0 0 0 Never
Veekoopman 1 0 0 0 Never
Gescheiden: 27-2-1947 1 0 0 0 Never
Gescheiden: 27-2-1947 1 0 0 0 Never
Boer te Hemelum (1935) 1 0 0 0 Never
Dienstbode (1902) 1 0 0 0 Never
Kruidenier te Oudemirdum 1 0 0 0 Never
Begraven - Rosebank Cemetery, Admaston, Bromley Township, Ontario (Forever with the Lord) 1 0 0 0 Never
Begraven in Oudemirdum 1 0 0 0 Never
Veehouder te Hommerts 1 0 0 0 Never
Boer te Hommerts, afkomstig uit Lippenwoude onder Lommerts 1 0 0 0 Never
Huisman Langweer (1716) 1 0 0 0 Never
Boer te Langweer 1 0 0 0 Never
Meesterschoenmaker(1736, 1771) Langweer, afkomstig uit Langweer 1 0 0 0 Never
Boer te Indijk (1691), huisman Langweer(1698), boer te Langweer(1712) en te Dyken op de plaats Joost… 1 0 0 0 Never
Boer Boornzwaag, Hommerts, Jutryp, Warns en Dyken(1738) 1 0 0 0 Never
Geboren om 12.30 uur 1 0 0 0 Never
Predikant 1 0 0 0 Never
Gereformeerd predikant (1817), predikant (1818, 1820, 1821, 1830) 1 0 0 0 Never
Hulpprediker (1842), predikant (1869, 1887), zonder beroep (1897) 1 0 0 0 Never
Zonder beroep (1869), winkelierster (1906) 1 0 0 0 Never
Brood en banketbakker (1869), banketbakker te Aardenburg (1906), winkelier (1916) 1 0 0 0 Never
Banketbakker te Aardenburg (1906, 1907), bakker (1914, 1916) 1 0 0 0 Never
Zee-officier, bediende 1 0 0 0 Never
Scheepsjongen. 1 0 0 0 Never
Officier K.N.I.L. 1 0 0 0 Never
Kruidenier (1909) 1 0 0 0 Never
Huishoudster 1 0 0 0 Never
Predikant (1887, 1893, 1897), predikant te Doeveren en Genderen 1 0 0 0 Never
Onderwijzeres 1 0 0 0 Never
Tandarts 1 0 0 0 Never
Kapitein militaire administratie KNIL, zonder beroep 1 0 0 0 Never
Predikant te Molkwerum 1 0 0 0 Never
Predikant te Kamperland (1954) 1 0 0 0 Never
Boschwachter staatsboschbeheer, 1 0 0 0 Never
Boekbinder(1849) 1 0 0 0 Never
Kantoorbediende te Goes (1878) 1 0 0 0 Never
Winkelier 1 0 0 0 Never
Johanna was verpleegster en huisvrouw 1 0 0 0 Never
Beroep: Dienstbode, huishoudster 1 0 0 0 Never
Naaister (1842) 1 0 0 0 Never
Sergeant (1875, 1876) 1 0 0 0 Never
Beroep: Gerechtsdeurwaarder 1 0 0 0 Never
Geempl. Provinciaal Government (1842), 1 0 0 0 Never
Rijks-Ontvanger (1850), zonder beroep te Beverwijk (1862) 1 0 0 0 Never
Boerin (1748, 1758) Indijk 1 0 0 0 Never
Boer te St.Nicolaasga en Tjerkgaast 1 0 0 0 Never
Beroep: Boerenknecht 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Delfstrahuizen (1874), 1 0 0 0 Never
Gedoopt op 7 maart 1790 te Langweer 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Ned. herv. 1 0 0 0 Never
van boerenbedrijf te Langweer 1 0 0 0 Never
Begraven te Langweer 1 0 0 0 Never
Begraven te Langweer 1 0 0 0 Never
Van boerenbedrijf te Langweer (1872) 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
Janke Krekt was huisvrouw en nadat ze weduwe werd een poos boerenarbeidster 0 0 0 0 Never
Beroep: Veehouder 1 0 0 0 Never
Gedoopt 25 oktober 1778 te Langweer 1 0 0 0 Never
Beroep: Landbouwer 1 0 0 0 Never
Beroep: Schipper te Abbega 1 0 0 0 Never
Beroep: Hoofdwachtmeester politie 1 0 0 0 Never
Beroep: Vertegenwoordiger 1 0 0 0 Never
Beroep: Schipper 1 0 0 0 Never
Beroep: Boer in Teroele 1 0 0 0 Never
Beroep: Ambtenaar Rijkswaterstaat 1 0 0 0 Never
Beroep: Ambtenaar Rijkswaterstaat 1 0 0 0 Never
Gerrit Tiegelaar was ambtenaar bij de raad van arbeid. 1 0 0 0 Never
Beroep: Landarbeider 1 0 0 0 Never
Beroep: Veehouder 1 0 0 0 Never
Beroep: Arbeider 1 0 0 0 Never
Beroep; Boer 1 0 0 0 Never
3x getrouwd geweest 1 0 0 0 Never
Begraven op 5 juli 1945 te Tjerkwerd 1 0 0 0 Never
Beroep: Boer 1 0 0 0 Never
Beroep: Veehandelaar 1 0 0 0 Never
Beroep: Veehandelaar 1 0 0 0 Never
Gescheiden van Siebren Zysling op 6 mei 1909 1 0 0 0 Never
Johannes Kaldewaij was wever van beroep 1 0 0 0 Never
Gescheiden van Jantje Speerstra op 6 mei 1909 1 0 0 0 Never
Beroep: Boer 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Friday, June 19, 2020 10:25 AM
Beroep: Verloskundige (1910) 1 0 0 0 Never
Beroep: Machinist (1910) 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
Beroep: 1e Luitenant der infanterie (1921) 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Doopsgezind 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Doopsgezind 1 0 0 0 Never
Gerritje Kaldewaij was huisvrouw en werkte ook als verkoopster en naaister in de kledingzaak van haa… 1 0 0 0 Never
Godsdienst: Doopsgezind 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
Beroep: Winkelier te Akkrum 1 0 0 0 Never
Gescheiden van Neeltje Pieters Speerstra 17-1-1878 1 0 0 0 Never
Beroep: Veehouder (1876, 1880) 1 0 0 0 Never
Beroep: Koopman te Grouw, houthandelaar te Grouw (1885) 1 0 0 0 Never
Beroep: Schrijver 1 0 0 0 Never
Beroep: Boerenbedrijf te Akkrum, kastelein te Akkrum 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
Beroep: 1 0 0 0 Never
gescheiden op 5 augustus 1904 van Jacobus Rienstra 1 0 0 0 Never
gescheiden op 5 augustus 1904 van Tietje Ponne 1 0 0 0 Never
Beroep: Melkcontroleur 1 0 0 0 Never
gescheiden op 22 juni 1939 van Janke Speerstra 1 0 0 0 Never
gescheiden op 22 juni 1939 van Nicolaas Gerritsma 1 0 0 0 Never
Begraven in Nes 1 0 0 0 Never
Begraven te Dijken 1 0 0 0 Never
van boerenbedrijf (1867) 1 0 0 0 Never
Begraven te Dijken 1 0 0 0 Never
Het huwelijk vond plaats in Doniawerstal. 1 0 0 0 Never
Predikant 1 0 0 0 Never
Koopman te Boornzwaag (1893), 1 0 0 0 Never
Begraven te Langweer 1 0 0 0 Never
Magazijn administrator 1 0 0 0 Never
Leerling Rijks-kweekschool 1 0 0 0 Never
Boer te Enumatil 1 0 0 0 Never
Directeur zuivelfabriek Nieuwerkerk aan de IJssel 1 0 0 0 Never
Kommies titulair van Rijksbelastingen 1 0 0 0 Never
Manager 1 0 0 0 Never
Begraven te Langweer 1 0 0 0 Never